Ceyhun Atuf Kansu Cd. 1372. Sokak No:12/A-B-2 06520 Balgat, Çankaya, Ankara
+90 312 222 56 06

Kimya Endüstrisi

Prosesinizi LAR Proses Analizörlerinin TOC, COD ve

TN Analizörleri ile koruyun ve yönetin…

NEDEN ENVİTA ?

Envita, su ve atıksu sektöründe yıllarca tecrübeli geniş bir kadrodan oluşur. “Uygulama” dan “Otomasyon” a kadar ihtiyacını duyacağınız her aşamada Envita’nın sizin için muhakkak bir çözümü vardır.

HIZLI DESTEK

Envita sadece en iyi ürünleri ile değil, en hızlı desteği ile de yanınızda…

TEKNİK SERVİS

Teknik Servis ihtiyaçlarınıza en hızlı çözüm Envita’da. Tecrübeli servis kadrosuyla Envita, ihtiyaç duyduğunuzda yanınızda.

MEMNUNİYET

Envita ve kaliteli ürünlerinden memnun kalmanız için sizi kalite programlarımızdan haberdar etmek için bize ulaşmaya davet ediyoruz.

ÜRÜNLER HAKKINDA

Tethys UV500 Multiparametre Su ve Atıksu Analizörü
Tethys UV500 Multiparametre Su ve Atıksu Analizörü

UV500 Multiparametre Su ve Atıksu Analizörü Tethys Instruments’ın en yeni nesil multiparametre su ve atıksu analizörüdür. UV500 sudaki Askıda Katı Madde (AKM), Organik Madde (COD,TOC ve BOD), Renk, Nitrat, Hidrokarbon (Yağ), Amonyum ve H2S gibi bir çok ana kirleticiyi 180 ila 800 nm aralığında taramalı UV-VIS Spektroskopi kullanarak, bulanıklığı Lazer Nefelometri ile, Fosfat’ı fotometrik yöntemlerle, pH, ORP, İletkenlik, Çözünmüş Oksijen parametrelerini de elektrokimyasal sensörlerle tek bir cihaz ile ölçebilmeyi sağlar. UV 500 aynı anda 16 adet parametreyi ölçebilme özelliğine sahiptir. UV500’ü SAİS istasyonlarında da uygunluğunu tetkik ettikten sonra güvenle kullanabilirsiniz.

Tethys UV300 Multiparametre Su ve Atıksu Analizörü
Tethys UV300 Multiparametre Su ve Atıksu Analizörü

UV300 Multiparametre Su ve Atıksu Analizörü Tethys Instruments’ın yeni nesil multiparametre su ve Atıksu analizörüdür. UV300 sudaki Askıda Katı Madde (AKM), Organik Madde (COD,TOC ve BOD), Renk, Nitrat, Hidrokarbon (Yağ) gibi bir çok ana kirleticiyi UV-VIS Spektroskopi kullanarak tek bir cihaz ile ölçebilmeyi sağlar. Bu yöntem güvenilirliği, kararlılığı ve düşük işletme maliyeti ile bilinmektedir. UV300 aynı zamanda bulanıklığı Lazer Nefelometri ile, Fosfat’ı fotometrik yöntemlerle, pH, ORP, İletkenlik, Çözünmüş Oksijen parametrelerini de elektrokimyasal sensörlerle ölçerek kapsamını ideal seviyeye çıkarmaktadır.

QuickCODultra: Gerçek Online Kimyasal Oksijen İhtiyacı (COD) Ölçümü
QuickCODultra: Gerçek Online Kimyasal Oksijen İhtiyacı (COD) Ölçümü

LAR Proses Analizörlerinden QuickCODultra, en zorlu uygulamalarda ve farklı atıksu matrislerinde dahi Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ/COD) ölçümünü online olarak 2 dakika içinde yüksek sıcaklıkta yapabilmektedir. QuickCODultra hemen her türlü evsel ve endüstriyel atıksu KOİ ölçümüne uygundur. Genel uygulamalara örnek olarak, tesis çıkış suyu izleme, atıksu arıtma giriş ve çıkış suyu izleme, petrokimya tesislerinde petrol atıklarının kaçışını tespit ve gıda sektöründe ürün kayıplarının tayini olarak gösterilebilir. 3mm çapa kadar partiküller cihaz tarafından sorunsuz biçimde örneklenebilmekte ve %100 oranında okside edilip CO2’e dönüştürülebilmektedir.

QuickTOCultra: Toplam Organik Karbon Analizörü
QuickTOCultra: Toplam Organik Karbon Analizörü

LAR’ın yeni QuickTOCultra analizörü kimyasal kullanmayan, numune filtrasyonu gerektirmeyen 1,200 derecede katalitik oksidasyon temelli olarak ölçüm yapar. Zorlu uygulamalar için geliştirilmiş özgün enjeksiyon sistemi, kanıtlanmış patentli katalist gerektirmeyen oksidasyon tekniği ve çok kanallı ölçüm opsiyonu QuickTOCultra ile elinizin altında. Tüm bu özellikleri ile QuickTOCultra analizörü zorlu atıksu uygulamalarında TOC ölçümünü sorunsuz biçimde gerçekleştirebilmektedir. Karakteri stabil bir atık suyunuz var ise, QuickTOCultra’yı bir COD analizörü olarak da rahatlıkla kullanabilirsiniz. 3mm çapa kadar partiküller cihaz tarafından sorunsuz biçimde örneklenebilmekte ve %100 oranında okside edilip CO2’e dönüştürülebilmektedir.

SYSTEA Micromac COD: Dikromat Yöntemiyle Online KOİ Analizörü
SYSTEA Micromac COD: Dikromat Yöntemiyle Online KOİ Analizörü

MICROMAC COD ile değişken karakterdeki atık sularda dahi ‘Standart Metotlar’a uygun Potasyum Dikromat yöntemiyle online KOİ ölçmenin konforunu yaşayın. Micromac COD aşağıdaki standartlara göre ölçüm yapar: SM 5220 D, US EPA 410.4, DIN 38409 H41-H44, ISO 15705:2002. Laboratuvar ile aynı metodu kullanan Micromac COD ile yüksek doğrulukta KOİ ölçümü artık elinizin altında…

Elox 100: Hesaplı Online Kimyasal Oksijen İhtiyacı (COD) Analizörü
Elox 100: Hesaplı Online Kimyasal Oksijen İhtiyacı (COD) Analizörü

Elox100 dünya çapında düşük maliyetli alternatif bir KOİ ölçüm sistemidir. Elox tekniği, LAR tarafından dizayn edilen dünya çapında patent almış elektrokimyasal metoddur. Bu metod, elektrik akımının elektrottan geçerek okiside edici OH radikallerini ortaya çıkarması olarak özetlenebilir. Yeni bir buluş olan fark metoduyla, KOİ ölçümünü olumsuz etkileyen sudaki klor tamamen etkisiz hale getirilir. Elox100, endüstriyel ve evsel arıtmalarda ve neredeyse bütün KOİ ölçüm uygulamalarında kullanılabilir. Düşük AKM ve stabil ataıksu karakteri içeren sularınız için ekonomik bir çözüm olarak öne çıkmaktadır.

Raven-Eye: Radar Açık Kanal Debimetresi (Alan/Hız)
Raven-Eye: Radar Açık Kanal Debimetresi (Alan/Hız)

RAVEN-EYE Flow-Tronic’in açık kanal ölçümleri için en yeni temassız RADAR alan/hız debimetresidir. RAVENEYE, su hızını su yüzeyinin üzerinden ölçen temassız radar ölçüm teknolojisini mevcut SCADA/Telemetri sistemleri ile kolayca entegre edebilir yapıda üretilmiştir. RAVEN-EYE, kanalizasyon şebekesi ve yağmur su şebekesinde ölçüm yapabilecek şekilde tasarlanmıştır ve birçok farklı uygulamada rahatlıkla kullanılabilmektedir. Su yüzeyinin üzerine konumlandırılıyor olması ile geleneksel alan/hız debi sensörlerinin maruz kaldığı tüm sorunlardan (yağ, tıkanma, korozif akışkanlar, çökelen katılar) uzakta ölçüm yapabilmektedir.

ToxAlarm: Online Toksisite Ölçümü
ToxAlarm: Online Toksisite Ölçümü

Toksisite, bir maddenin organizmalar üzerinde doğrudan zararlı etkilerini tanımlamaktadır. Bu, bütün bir organizma ya da hücre gibi organizmanın bir altyapısı üzerindeki etkisini işaret edebilir.

Toksik etki, toksik maddelerin konsantrasyonuna, organizmaların hassasiyeti yanı sıra inkübasyon periyoduna bağlıdır. Toksisite düşük konsantrasyonlarda bile meydana gelebilir. Suda toksisite sıklıkla EC50 olarak hesaplanır. Etkili Konsantrasyon, test organizmalarının %50 zarar gördüğü konsantrasyonu belirtir.

QuickTOCairport: Havaalanı Uygulamaları İçin
QuickTOCairport: Havaalanı Uygulamaları İçin

Havaalanı işletmecilerinin karşı karşıya kaldıkları en önemli sorunlardan biri yüzey suyu ve buz çözme işleminde kullanılan atıksuyu bertaraf etmek zorunda kalmalarıdır. Kış ayları süresince pistler ve iniş şeritleri glikol, asetat veya formatelar ile yıkanır ve buzlanmaya kaşı korunur. Bunun neticesinde atıksuda oluşan organik yük evsel sular için ve arıtma tesisleri için sorun oluşturabilmektedir. Bu tür sularının bertarafı dikkatlice yürütülmelidir. Toplam organik karbon (TOC) paramatresi burada izleme parametresi olarak kullanılabilmektedir.

QuickTOCpurity: Saf Su Uygulamaları için
QuickTOCpurity: Saf Su Uygulamaları için

Endüstriler saf suya gün geçtikçe daha fazla ihtiyaç duymakta. Artan bu ihtiyaca paralel olarak online TOC ölçümü, suyun saflığının kontrolü ve buna bağlı olarak çevre sağlığı ve ürün kalitesinin korunmasında anahtar önem kazanıyor. QuickTOCpurity saf suyun üretildiği ve tüketildiği noktalardaki en zorlu TOC izleme ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilmektedir.

QuickTOCcondensate: Kondens Uygulamaları için
QuickTOCcondensate: Kondens Uygulamaları için

Endüstri ve enerji santrallerinin saf suya gün geçtikçe daha fazla ihtiyaç duymakta. TOC ölçümü, kazan besi suyunun ve kondens dönüşünün saflığının kontrolünde anahtar önem kazanıyor. QuickTOCcondensate saf suyun üretildiği ve tüketildiği noktalardaki en zorlu TOC izleme ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilmektedir.

QuickTOCeffluent: Evsel ve End. Çıkış Suları
QuickTOCeffluent: Evsel ve End. Çıkış Suları

Endüstri ve enerji santrallerinin saf suya gün geçtikçe daha fazla ihtiyaç duymakta. TOC ölçümü, kazan besi suyunun ve kondens dönüşünün saflığının kontrolünde anahtar önem kazanıyor. QuickTOCcondensate saf suyun üretildiği ve tüketildiği noktalardaki en zorlu TOC izleme ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilmektedir.

QuickTOCuv: Toplam Organik Karbon Analizörü
QuickTOCuv: Toplam Organik Karbon Analizörü

LAR Process Analyzers AG firması ürünü olanı QuickTOCuv, toplam karbon (TC), toplam organic karbon (TOC) veya çözünmüş organic karbon (DOC) ölçümünü USEPA Standart Metod 5310C’ye göre yapmaktadır.

Popüler UV-persülfat metodunu kullanan QuickTOCuv, safsu, içme suyu ve yüzey sularında 1 ppb seviyelerine kadar hassas ölçümler yapabilmektedir.

Q45H 62-63 Serbest ve Toplam Klor Ölçüm Sistemi
Q45H 62-63 Serbest ve Toplam Klor Ölçüm Sistemi

ATI’nin Q45H modeli on-line izleme ve klorlama sistemleri için tasarlanmıştır. İçme ve soğutma suyu sistemleri için serbest klor kontrol ünitesi ve klorlanmış içme sularına uygun toplam klor kontrol ünitesi olmak üzere iki şekilde kullanılabilmektedir. Toplam klor sistemi ayrıca çoğunlukla monochloramine oluşumu ile sonuçlanan, içinde klorlamadan önce yeterli amonyağın bulunduğu atık sularda da kullanılabilir.

20 Serisi “Wireless Self-Healing Mesh Network” Nedir?
20 Serisi “Wireless Self-Healing Mesh Network” Nedir?

Yeni Insite IG 20 Serisi Kablosuz Multiparametre Ölçüm Sistemi ile pH, ORP, Çözünmüş Oksijen ve Askıda Katı Madde sensörlerinden herhangi bir kombinasyonla 16 adede kadar sensör ile kablosuz saha ağları kurabilirsiniz. Bu şekilde son derece esnek, düşük maliyetli ve güvenilir saha ağları kurmak artık çok kolay.

HABERLER

SAİS Tebliği, 22 Mart 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; günlük debisi 10000 m3 üzerinde olan tesisler, tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 4 ay içinde deşarj noktalarına aşağıdaki parametreleri ölçebilen izleme istasyonları kurmakla, istasyonu var olan tesisler ise yine aynı süre zarfında istasyonlarını yayınlanan tebliğe göre güncellemek zorundadırlar.

ÜRÜN VİDEOLARI

MERKEZ

Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 1372. Sokak
No:12/A-B-2 06520
Balgat, Çankaya, Ankara

Tel: +90 312 222 56 06
Faks: +90 312 286 83 84
E-Posta: [email protected]

ŞUBE

Kısıklı Mah. Yusuf Kemal Sk. No: 17 D:1, Furkan Apt., 34692, Üsküdar, İstanbul

Tel: 0530 1439177
E-Posta: [email protected]