Ceyhun Atuf Kansu Cd. 1372. Sokak No:12/A-B-2 06520 Balgat, Çankaya, Ankara
+90 312 222 56 06

Dezenfektan Grubu

Q45H / 84 Hidrojen Peroksit Ölçüm Sistemi
Q45H / 84 Hidrojen Peroksit Ölçüm Sistemi

ATI Model Q45H/84 Hidrojen Peroksit Monitörü sürekli ağartma veya dezenfeksiyon amacıyla hidrojen peroksit kullanan süreçleri izlemek için tasarlanmıştır. Çoğu on-line amperometrik ve kolorimetrik monitörlerin aksine, Q45H sistemleri kimyasal reaktif kullanımını gerektirmeyen membran kaplı polarografik sensör kullanır. Q45H sistemi hiçbir hareketli parça içermediği için yanan pompa, motor veya yıpranan hortumlar gibi zorlu servis ihtiyaçları gerektirmez. Standart bakım için gerekli tüm malzemeler ise cihaz seti ile birlikte gelmektedir.

Q45H / 65 Klor Dioksit Ölçüm Sistemi
Q45H / 65 Klor Dioksit Ölçüm Sistemi

ATI’nin Model Q45H/65 Klor Dioksit Analizörü endüstriyel dezenfeksiyon sistemlerinin izleme ve kontrolü için tasarlanmıştır. Klor dioksit içme suyu arıtımında, soğutma suyunda ve gıda sektöründe kullanılan çok güçlü bir dezenfektandır. Etkili bir dezenfeksiyon sağlarken dezenfeksiyon yan ürünlerinin oluşmasını önlemek için klor dioksit konsantrasyonu sürekli olarak izlenmelidir.

Tethys UV300 Multiparametre Su ve Atıksu Analizörü
Tethys UV300 Multiparametre Su ve Atıksu Analizörü

UV300 Multiparametre Su ve Atıksu Analizörü Tethys Instruments’ın yeni nesil multiparametre su ve Atıksu analizörüdür. UV300 sudaki Askıda Katı Madde (AKM), Organik Madde (COD,TOC ve BOD), Renk, Nitrat, Hidrokarbon (Yağ) gibi bir çok ana kirleticiyi UV-VIS Spektroskopi kullanarak tek bir cihaz ile ölçebilmeyi sağlar. Bu yöntem güvenilirliği, kararlılığı ve düşük işletme maliyeti ile bilinmektedir. UV300 aynı zamanda bulanıklığı Lazer Nefelometri ile, Fosfat’ı fotometrik yöntemlerle, pH, ORP, İletkenlik, Çözünmüş Oksijen parametrelerini de elektrokimyasal sensörlerle ölçerek kapsamını ideal seviyeye çıkarmaktadır.

Q45H / 85 Perasetik Asit Ölçüm Sistemi
Q45H / 85 Perasetik Asit Ölçüm Sistemi

ATI Model Q45H/85, perasetik asit içeren süreçlerin on-line izlenmesi ve kontrolü için tasarlanmıştır. Çoğu on-line amperometrik ve kolorimetrik monitörlerin aksine, Q45H sistemleri kimyasal reaktif kullanımını gerektirmeyen membran kaplı polarografik sensör kullanır. Q45H sistemi hiçbir hareketli parça içermediği için yanan pompa, motor veya yıpranan hortumlar gibi zorlu servis ihtiyaçları gerektirmez. Standart bakım için gerekli tüm malzemeler ise cihaz seti ile birlikte gelmektedir.

Q45H / 64 Ozon Ölçüm Sistemi
Q45H / 64 Ozon Ölçüm Sistemi

ATI’nin Model Q45H/64 Çözünmüş Ozon Analizörü on-line izleme ve ozonlama sistemleri kontrolü için ideal bir seçimdir. 0-200 ppb tam skala aralığı gibi son derece düşük ozon konsantrasyonlarında dahi ölçüm yapabilen sistem, ilaç ve yarı iletken sektörü gibi zorlu uygulamalar için gerekli hassasiyeti sağlayabilmektedir.

Q45H / 79 Toplam Klor Ölçüm Sistemi (Iodometrik Yöntem)
Q45H / 79 Toplam Klor Ölçüm Sistemi (Iodometrik Yöntem)

ATI has developed a new total residual chlorine monitor with improved sensitivity and zero stability to meet these applications. The Q45H-79 Total Chlorine Monitor uses standard EPA approved iodometric chemistry where, by addition of buffer and potassium iodide, the various chlorine compounds in solution react to form iodine. The iodine released in this reaction is measured using a highly sensitive amperometric sensor capable of 1 PPB sensitivity. The output of this sensor is linear with respect to concentration and provides fast response for both upscale and downscale concentration changes.

Q45H 62-63 Serbest ve Toplam Klor Ölçüm Sistemi
Q45H 62-63 Serbest ve Toplam Klor Ölçüm Sistemi

ATI’nin Q45H modeli on-line izleme ve klorlama sistemleri için tasarlanmıştır. İçme ve soğutma suyu sistemleri için serbest klor kontrol ünitesi ve klorlanmış içme sularına uygun toplam klor kontrol ünitesi olmak üzere iki şekilde kullanılabilmektedir. Toplam klor sistemi ayrıca çoğunlukla monochloramine oluşumu ile sonuçlanan, içinde klorlamadan önce yeterli amonyağın bulunduğu atık sularda da kullanılabilir.