Ceyhun Atuf Kansu Cd. 1372. Sokak No:12/A-B-2 06520 Balgat, Çankaya, Ankara
+90 312 222 56 06

Analytical Technology (ATI)

Q45H / 84 Hidrojen Peroksit Ölçüm Sistemi
Q45H / 84 Hidrojen Peroksit Ölçüm Sistemi

ATI Model Q45H/84 Hidrojen Peroksit Monitörü sürekli ağartma veya dezenfeksiyon amacıyla hidrojen peroksit kullanan süreçleri izlemek için tasarlanmıştır. Çoğu on-line amperometrik ve kolorimetrik monitörlerin aksine, Q45H sistemleri kimyasal reaktif kullanımını gerektirmeyen membran kaplı polarografik sensör kullanır. Q45H sistemi hiçbir hareketli parça içermediği için yanan pompa, motor veya yıpranan hortumlar gibi zorlu servis ihtiyaçları gerektirmez. Standart bakım için gerekli tüm malzemeler ise cihaz seti ile birlikte gelmektedir.

Q45H / 65 Klor Dioksit Ölçüm Sistemi
Q45H / 65 Klor Dioksit Ölçüm Sistemi

ATI’nin Model Q45H/65 Klor Dioksit Analizörü endüstriyel dezenfeksiyon sistemlerinin izleme ve kontrolü için tasarlanmıştır. Klor dioksit içme suyu arıtımında, soğutma suyunda ve gıda sektöründe kullanılan çok güçlü bir dezenfektandır. Etkili bir dezenfeksiyon sağlarken dezenfeksiyon yan ürünlerinin oluşmasını önlemek için klor dioksit konsantrasyonu sürekli olarak izlenmelidir.

Q45H / 85 Perasetik Asit Ölçüm Sistemi
Q45H / 85 Perasetik Asit Ölçüm Sistemi

ATI Model Q45H/85, perasetik asit içeren süreçlerin on-line izlenmesi ve kontrolü için tasarlanmıştır. Çoğu on-line amperometrik ve kolorimetrik monitörlerin aksine, Q45H sistemleri kimyasal reaktif kullanımını gerektirmeyen membran kaplı polarografik sensör kullanır. Q45H sistemi hiçbir hareketli parça içermediği için yanan pompa, motor veya yıpranan hortumlar gibi zorlu servis ihtiyaçları gerektirmez. Standart bakım için gerekli tüm malzemeler ise cihaz seti ile birlikte gelmektedir.

Q45H / 64 Ozon Ölçüm Sistemi
Q45H / 64 Ozon Ölçüm Sistemi

ATI’nin Model Q45H/64 Çözünmüş Ozon Analizörü on-line izleme ve ozonlama sistemleri kontrolü için ideal bir seçimdir. 0-200 ppb tam skala aralığı gibi son derece düşük ozon konsantrasyonlarında dahi ölçüm yapabilen sistem, ilaç ve yarı iletken sektörü gibi zorlu uygulamalar için gerekli hassasiyeti sağlayabilmektedir.

Q45H / 79 Toplam Klor Ölçüm Sistemi (Iodometrik Yöntem)
Q45H / 79 Toplam Klor Ölçüm Sistemi (Iodometrik Yöntem)

ATI has developed a new total residual chlorine monitor with improved sensitivity and zero stability to meet these applications. The Q45H-79 Total Chlorine Monitor uses standard EPA approved iodometric chemistry where, by addition of buffer and potassium iodide, the various chlorine compounds in solution react to form iodine. The iodine released in this reaction is measured using a highly sensitive amperometric sensor capable of 1 PPB sensitivity. The output of this sensor is linear with respect to concentration and provides fast response for both upscale and downscale concentration changes.

Q45D Tek Kanallı Çözünmüş Oksijen Ölçüm Sistemi
Q45D Tek Kanallı Çözünmüş Oksijen Ölçüm Sistemi

ATI Model Q45D Çözünmüş Oksijen Ölçüm Sistemi size güvenilir oksijen ölçümü sunar ve işletme ve bakım maliyetlerinizi düşürür. Galvanik çözünmüş oksijen sensörü mekanik aşınmalara ve yırtılmalara karşı dayanıklı bir 5 mil teflon membran kullanır. Membran, moleküler oksijenin reaksiyon hücresi içine difüzyonunu sağlamak için bir bariyer görevi görür ve reaksiyon hücresinde indirgenen oksijen, konsantrasyonu ile doğru orantılı küçük bir akım üretir. Bu da oksijen konsantrasyonu olarak görüntülenir.

Q45C2 2 Elektrotlu İletkenlik Ölçüm Sistemi
Q45C2 2 Elektrotlu İletkenlik Ölçüm Sistemi

ATI’nin Model Q45C2 İletkenlik Ölçüm Sistemi yüksek saflıktaki su sistemleri için gerekli olan güvenilir ve doğru düşük seviye iletkenlik ölçümlerini sağlar. Monitörler okuması kolay, sıcaklık veya diğer operasyonel bilgilerin gösterimi için ikinci satırı içeren bir LCD ekrana sahiptir. İletkenlik yerine direncin izlenmesi gereken proseslerde Q45C2 monitörler µS yerine M-Ohm birimlerinde okumalar için programlanabilir.

Q45C4 4 Elektrotlu Geniş Aralık İletkenlik Ölçüm Sistemi
Q45C4 4 Elektrotlu Geniş Aralık İletkenlik Ölçüm Sistemi

ATI’nin Q45C4 4-Elektrot İletkenlik Kontrol Ünitesi her çeşit su bazlı sürecin izlenmesinin tek cevabıdır. İçme suları, banyo çözümlerinin kaplamaları, ısıtma suları, süreç yıkama suları veya gerçekte tüm diğer sulu sistemlerde izleme doğru ve güvenilir olarak gerçekleştirilebilir.

Q45CT İndüktif (Temassız/Toroidal) İletkenlik Olçüm Sistemi
Q45CT İndüktif (Temassız/Toroidal) İletkenlik Olçüm Sistemi

ATI’nin Q45CT indüktif iletkenlik ölçüm sistemi, agresif kimyasal proseslerin online kontrolü için tasarlanmıştır. Bu sensör, prosese uygun kaplama malzemesi içine yerleştirilmiş iki metal şerit halkadan oluşmaktadır. İletici halka proses çözeltisine bir akım iletir ve algılayıcı olan ikinci halka ise proses çözeltisinde oluşan akımı ölçmek için kullanılır. Bu akımın büyüklüğü proses çözeltisinin iletkenliği ile doğru orantılıdır.

Q45P pH/ORP Ölçüm Sistemi
Q45P pH/ORP Ölçüm Sistemi

ATI’nin çok yönlü Q45P/R pH/ORP sistemi tüm endüstriyel ve evsel uygulamalarda kullanmak üzere tasarlanmıştır. ATI’nin üstün sensörleri sıradan sensörlerin kolaylıkla devre dışı kaldığı uygulamalarda da normal işleyişini devam ettirmek üzere tasarlanmışlardır.

Q45D ODO Tek Kanallı Optik Çözünmüş Oksijen Ölçüm Sistemi
Q45D ODO Tek Kanallı Optik Çözünmüş Oksijen Ölçüm Sistemi

ATI’nin Q45D serisi uzun yıllardır tüm dünyada tesislerde güvenilir Çözünmüş Oksijen Kontrolü sağlamaktadır. Galvanik Membranlı Sensör kullanan standart sistem, zorlu uygulamalarda başarı ile kendisini ispat etmiştir.

Q45H 62-63 Serbest ve Toplam Klor Ölçüm Sistemi
Q45H 62-63 Serbest ve Toplam Klor Ölçüm Sistemi

ATI’nin Q45H modeli on-line izleme ve klorlama sistemleri için tasarlanmıştır. İçme ve soğutma suyu sistemleri için serbest klor kontrol ünitesi ve klorlanmış içme sularına uygun toplam klor kontrol ünitesi olmak üzere iki şekilde kullanılabilmektedir. Toplam klor sistemi ayrıca çoğunlukla monochloramine oluşumu ile sonuçlanan, içinde klorlamadan önce yeterli amonyağın bulunduğu atık sularda da kullanılabilir.

A15/76 Bulanıklık Ölçüm Sistemi
A15/76 Bulanıklık Ölçüm Sistemi

ATI’nin Model A15/76 Bulanıklık Ölçüm Sistemi içme suyu arıtma tesisleri ve endüstriyel su arıtma tesislerinde düşük seviyelerde dahi güvenilir, bulanıklık ölçümleri tasarlanmıştır. Bulanıklık sensörü hem EPA Method 180.1’e uygun beyaz ışık kaynağı hem de kızılötesi ışık kaynağı ile seçilebilir.

A15/82 Florür Analizörü
A15/82 Florür Analizörü

ATI’s Model A15/82 Fluoride Monitor provides continuous measurement of free fluoride concentration in potable water. The system employs a fluoride sensitive ion selective electrode (ISE), which provides reliable measurements down to 0.1 PPM and as high as 1000 PPM. A chemistry module provides sample conditioning for the sensor, and the measured fluoride concentration is displayed on a separate electronics module that also provides alarm and analog output functions.

A15/81 Çözünmüş Sülfit Analizörü
A15/81 Çözünmüş Sülfit Analizörü

ATI’s Model A15/81 Dissolved Sulfide Monitor provides an improved method for measuring sulfides in solution. Rather than using an SIE sensor, the A15/81 employs a polarographic H2S gas sensor that is isolated from the sample. The result is a system that can operate continuously on many types of water and wastewater streams with minimal maintenance and adjustment.

Q45WQ Su Kalitesi İzleme Paneli
Q45WQ Su Kalitesi İzleme Paneli

ATI’s Model Q45WQ Water Quality Panel is a flexible system designed for continuous, on-line monitoring of multiple parameters in municipal water distribution systems and potable water treatment facilities. The instrumentation contained in each Water Quality Panel is selected by the end user and customized to meet your individual monitoring requirements.

PQ45 Portatif İzleme Sistemi
PQ45 Portatif İzleme Sistemi

PQ45 Monitoring Systems can also be used for remote solar powered installations. Instead of using internal batteries, the system can operate from external power supplies from 5-17 VDC. With a current draw of less than 10 mA, even a small solar power system can operate the system with power left over for data transmission equipment. For almost any remote monitoring application, the PQ45 system provides a convenient and reliable solution.

ATi Q46N Amonyum Analizörü
ATi Q46N Amonyum Analizörü

ATI, amonyum azotunun online olarak izlenmesi için geleneksel izleme ekipmanlarından çok daha basit ve çok daha hesaplı, tamamen yeni bir çözüm geliştirmiştir. Q45N Çözünmüş Amonyak Analizörü çözeltideki amonyum azotunu kimyasal reaksiyon ile kararlı monokloramin bileşiklerine dönüştürür. Kloramin konsantrasyonu ise kloramin konsantrasyonuna son derece duyarlı bir amperometrik sensör ile ölçülür ve amonyum azotu olarak görüntülenir.